Районний семінар в с.Чумальово

24 квітня 2018 року в селі Чумальово було проведено районний семінар клубно-бібліотечних та музейних працівників на тему: «Організація дозвілля різних категорій населення у закладах культури». Роботу семінару відкрили голова с. Чумальово Лях Іван Михайлович та начальник відділу культури Гудак Василь Антонович.
У ході семінару було висвітлено такі теми:
- Поняття,функції та специфіка дозвіллєвої діяльность різнних категорій населеня.
директор РМЦ - Сасин Н.Й.,
- Бібліотека і дозвілля. Сучасні тенденції розвитку.
завідуюча відділом обслуговування - Патяник О.М.,
- Діяльніть закладів культури в організації дозвілля дітей.
провідний методист РМЦ - Савчук Б.А.,
- Бібліотека для дітей – територія спілкування і дозвілля.
завідуюча районної дитячої бібліотеки – Федина В.В.
Поділилися досвідом роботи з питань:
1.Організація дозвіллєвої роботи в клубному закладі с.Чумальово.
- завідуюча клубом с.Чумальово Лях Н.В.,
2.Організація дозвільєвої робити в клубному закладі с.Чумальово.
- завідуюча бібліотеки Місарош Н.М.
Також було продемонстровавано творчі аматорскі виступи учасників художньої самодіяльності клубу с.Чумальово.
За планом семінару було відвідано Чумалівський монастир.
За підсумками культурно-дозвіллєва дяльність має бути зорієнтована на роботу з усіма категоріями наслення: дорослими, їх сім’ями, людьми похилого віку та особливо дітьми. ​